Nabídka

Členské příspěvky

Druh členských příspěvků

Základní – slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,
Mimořádné – slouží zejména k vyrovnání rozpočtu akademie při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.
Výše členského příspěvku

Od 1.7.2022 je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

Hráči kategorie U6 školička – 5.500,-Kč (2.750,- 1/2 rok)

Hráči kategorie U7 až U11 – 8.000,-Kč (4.000,- 1/2 rok
Hráči kategorie U12 až U19 – 10.000,-Kč (5.000,- 1/2 rok)

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

Výše členského příspěvku bude generována v aplikaci SportBM.

Přihlášení do aplikace SportBM naleznete zde: https://akademiefcb.sportbm.com

Platby budou probíhat přes platební bránu PayU.

Osvobození od placení členského příspěvku

Zvýhodněni platby členského příspěvku jsou částečně sourozenci, kteří hrají za Akademii tím, že mladší sourozenec zaplatí 50% dané částky.

O osvobození od platby členského příspěvku nebo částečné snížení platby sourozenců může rozhodnout člen předsednictva na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu urban@fcb.cz

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu kotalova@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

Jméno hráče

ID FAČR hráče (VS platby)
Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.
Trenéři
Richard
Urban

Lucie
Kotalová

Ivan
Cholevík

Patrik
Rataj

Václav
Daněk

René
Vicher